เลขที่ 208 อาคาร 208 ชั้น 7 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +662 651 5625 | โทรสาร : +662 651 5653
โชว์รูม PATRA เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยการนัดหมายล่วงหน้าตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.30 น.
54 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +663 638 0901-10 | โทรสาร : +663 6380912