1392110 & 1562111
ถ้วยกาแฟขนาด 110 ซีซี พร้อมจานรอง
ทั้งชุดประกอบด้วยถ้วยกาแฟขนาด 110 cc. และจานรอง

1392110
ถ้วยกาแฟขนาด 110 ซีซี

1562111
จานรองขนาด 12.5 ซม.
Main Materials : พอร์ซเลน
Design : เคลือบใส
Style : คลาสสิค / เวสเทิร์น

Floral dawn collection

An esthetic projection of Floral elements.

    

สินค้าแนะนำ